Kerstkaart 2013

Fijne feestdagen!

Kerstkaart 2013

De jaarwisseling is een mooi moment om terug en vooruit te kijken. Wat bracht THORAX de jeugdzorg- en welzijnssector in 2013 en wat kunt u van ons verwachten in het nieuwe jaar? Het is eigenlijk te veel om op te noemen, maar we doen een poging…

Eenvoudige uitwisseling

THORAX is expert op het gebied van gegevensuitwisseling. Er waren voor 2013 al de nodige koppelingen, zoals tussen de politie en het SHG rondom huiselijk geweld-zaken en tussen registratiesystemen en de verschillende verwijsindex-systemen in Nederland. Daar zijn dit jaar koppelingen bijgekomen, zoals tussen een online cliëntomgeving enerzijds en het registratiesysteem van de hulpverlener anderzijds.

Met dank aan de goede herbruikbaarheid van onze koppelsoftware kan gegevensuitwisseling gemakkelijk worden gerealiseerd. Ons doel voor 2014 is zodoende om nog meer klanten te verlossen van dubbele registratie in verschillende systemen, handmatige invoer van bestaande (papieren) informatie en/of het per post verzenden van dossiers.

Onze gegevensuitwisseling uit zich daarnaast ook op het gebied van Voor- en Vroegschoolse educatie. Een halfjaar geleden heeft THORAX, in samenwerking met twee andere partijen, een platform opgeleverd waarin de verschillende ketenpartners gegevens aanleveren rondom de erkenning en plaatsing van doelgroepkinderen. Dit platform, VVE-UP, draait inmiddels in één gemeente en onze ambitie is om deze ook bij andere gemeenten draaiend te krijgen, uiteraard op een manier die aansluit bij hun werkwijze rondom VVE.

Cliëntregie

Een ander actueel thema bij THORAX is cliëntregie. Een thema dat aansluit bij de transities in het sociaal domein. THORAX is enkele jaren geleden gestart met de ontwikkeling van MijnVerhaal. In de hulpverlening staat het verhaal van de cliënt centraal. Vaak is het zo dat de cliënt zijn of haar verhaal vertelt, en dat de professional dit opschrijft. De cliënt geeft aan zich vaak niet te herkennen in bijvoorbeeld de hulpverleningsplannen.

Samen met jongeren is nagedacht over een oplossing van dit knelpunt. En die oplossing is gevonden in de leefwereld van de jongeren. Zij vertellen hun verhaal namelijk al via sociale media. Daar delen zij foto’s, blogs en onderhouden contacten. De principes hiervan zijn de basis van MijnVerhaal: de jongere vertelt zelf digitaal zijn verhaal in de vorm die het beste bij hem of haar past. De professionals, maar ook anderen uit het netwerk van de jongere, sluiten daar op aan, met als randvoorwaarde dat de jongere bepaalt wie zijn verhaal wel en niet te lezen krijgt.

Na pilots bij een viertal jeugdzorginstellingen in Nederland en de hoeveelheid draagvlak naar de MijnVerhaal is dit jaar onder coördinatie van THORAX gestart met de ontwikkeling van een volledig van de grond opgebouwde MijnVerhaal-omgeving. Belangrijkste uitgangspunten hierbij waren (en zijn nog steeds) privacy en veiligheid. In 2014 hebben wij de ambitie deze omgeving uitbouwen tot een platform waar naast de cliënt, ook het team rondom de cliënt een plek krijgt. Op die manier kunnen professionals en het netwerk van de cliënt, rondom (èn met) de cliënt samenwerken. Eén recent voorbeeld daarvan is Pleegouders Online, een platform waarbij pleegouders onderling kennis en ervaringen kunnen delen.

Congres

Cliëntregie in het algemeen zit bij ons behoorlijk in het bloed. Van procesmatige veranderingen binnen uw organisatie tot en met nieuwe ICT-oplossingen en alles daar tussenin. Om u handvatten te bieden en te inspireren voor wat er binnen uw organisatie kan en misschien wel moet gebeuren, organiseert THORAX in samenwerking met het veld zodoende op 30 januari het Cliëntregiecongres 2014.

Genoeg dus om naar vooruit te kijken en we hebben er zin in! Ook in 2014 staan wij weer voor u klaar om informatie persoonlijk te maken. Voor nu wil ik u in ieder geval bedanken voor een prachtig jaar en wens ik u een fijne jaarwisseling, prettige feestdagen en tref ik u graag weer in het nieuwe jaar.

Namens het THORAX-team,

Bertil Brandse

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.