Studenten Avans Hogeschool onderzoeken gebruik verwijsindex in sociaal domein

Studenten Avans Hogeschool onderzoeken gebruik verwijsindex in sociaal domein

‘Ik heb, in samenwerking met Thorax, onderzocht wat organisaties nodig hebben om de verwijsindex te implementeren in de regio West-Brabant. Aanleiding is het achterblijvende gebruik van de verwijsindex in de regio West-Brabant ten opzichte van andere delen van Nederland.’ Aan het woord is Romée van de Ven (links op foto), nét afgestudeerd aan Avans Hogeschool, richting Maatschappelijk werk en dienstverlening. ‘Mijn onderzoek richtte zich op thema’s als hoe het gebruik er nu uitziet, hoe men het zou willen en wat er dan voor nodig is om het anders vorm te geven. Ik kan inmiddels stellen dat de verwijsindex behoorlijk onbekend is in West-Brabant. Dat verklaart meteen ook het geringe gebruik ervan.’

Onbekend maakt onbemind

‘In mijn onderzoek heb ik allerlei organisaties in het sociaal domein betrokken, waaronder ook de politie voor een wat bredere blik. Als oorzaak voor de geringe bekendheid kwam naar voren dat er te weinig promotie wordt gemaakt door de gemeentes in de genoemde regio. Om de meerwaarde en bekendheid van de verwijsindex te vergroten, heb ik een beroepsproduct ontwikkeld dat actief ingezet kan worden. Het is een factsheet dat het gebruik van de index in 7 stappen laat zien. Kort, krachtig en duidelijk. Deze sheet kan zowel door professionals als cliënten gebruikt worden om meer duidelijkheid te krijgen. En uiteraard kan ook Thorax, die organisaties helpt bij het implementeren van de verwijsindex, de factsheet gebruiken’, besluit Romee.

Start aan de basis

Sophie Taks, eveneens afgestudeerd aan Avans Hogeschool, richting sociaal pedagogische hulpverlening, vult aan: ‘Ook ik heb een onderzoek uitgevoerd. Dat richtte zich op de effectiviteit van de wijkteams, waarbij ik heb onderzocht of er, bij een match, inderdaad de samenwerking tot stand komt die bedoeld is. Met match bedoel ik dan de verbinding tussen twee professionele partijen, zoals bijvoorbeeld een huisarts of leerkracht, die met eenzelfde jongere te maken hebben. Ook uit mijn onderzoek blijkt dat de bekendheid van de verwijsindex een probleem is. Dat leidt van nature tot onvoldoende gebruik ervan. En dat blijkt ook wel: ik heb zelf bijvoorbeeld op school nooit iets gehoord over deze belangrijke index, terwijl wij juist de nieuwe hulpverleners worden. Dat is ook de reden dat ik in mijn onderzoek aanbeveel om actief voorlichting te gaan geven op onder meer hogescholen, zoals de pabo. Maar ook bij huisartsen en andere organisatie actief in het sociale domein. De bekendheid begint immers aan de basis, bij de toekomstige beroepsprofessionals. Wat verder ook opvallend is, is de mate waarin er iets met een uiteindelijke match zou worden gedaan. Een aanbeveling uit mijn onderzoek is bijvoorbeeld het versturen van een herinnering. Wanneer er, na een eerste match, na een 3 of 6 maanden een e-mail zou worden verstuurd waarin wordt gevraagd naar de status van de samenwerking, dan blijkt dat dit bericht vaak niet opgevolgd zou worden. En dat heeft dan weer te maken met de continu hoge werkdruk, waardoor de professional deze notificaties weg zou klikken, bewaren voor een twijfelachtig ‘later’ of zelfs helemaal verwijderen. Dit gebeurt zeker niet vanuit onwil, maar wel vanuit het behapbaar houden van de workflow. En dat is, ondanks het begrijpelijke ervan, natuurlijk niet wat we willen. Ook ziet men nog niet altijd de meerwaarde van de verwijsindex, op het moment dat er al een match is. Terwijl juist uit de praktijk blijkt dat het gebruiken van deze index leidt tot een veel bredere samenwerking rondom een jongere’, aldus Sophie.

Maar nu, éérst vakantie…

Nu hun studie is afgerond, is er eerst even tijd voor ontspanning. Maar plannen voor de toekomst hebben de meiden ook al. Romée: ‘Ik wil graag naar de politieacademie, maar door de huidige coronacrisis liggen de toelatingstesten voorlopig stil. Daarom heb ik gesolliciteerd bij de meldkamer van de politie. Daar start ik hopelijk binnenkort. Dan kan ik mooi wat ervaring opdoen vooraf.’ Sophie vult aan: ‘Ik wil graag de jeugdhulpverlening in en ben druk voor aan het solliciteren. Waarschijnlijk is mijn eerste baan al in the pocket, dat hoor ik binnen enkele dagen. Ik heb er heel veel zin in, ook omdat ik dan mijn SKJ-registratie kan behalen.’

Neem contact op

Benieuwd naar wat Thorax voor je organisatie kan betekenen, onder meer rondom het gebruik van de verwijsindex? Neem contact met ons op, want we blijven proactief met dit belangrijke thema aan de slag. We kijken uit naar je bericht. Of bekijk alvast onze animatie waarin we de verwijsindex kort en kracht uitleggen.