Online hulpverlening biedt kansen

Online hulpverlening biedt ook kansen

Door de coronacrisis heeft het fysieke contact met cliënten tijdelijk plaatsgemaakt voor hulpverlening op afstand. Online contact met cliënten is de nieuwe norm geworden. En dat geldt ook voor contacten tussen professionals onderling. Omdat deze periode langer dan een paar weken gaat duren is een goede aanpak wenselijk. In de afgelopen periode hebben we zorgaanbieders en gemeenten mogen ondersteunen bij deze nieuwe manier van werken. Behalve beperkingen biedt een crisis ook altijd kansen. Zo daagt deze tijd ons zoals nooit tevoren uit om de administratie- en registratiedruk verder te verlichten.

Verlichting administratie- en registratiedruk

Elke nieuwe manier van werken, ook al is die zoals nu het gevolg van een crisis, brengt ook altijd nieuwe inzichten met zich mee. Nu zorgaanbieders en wijkteams gedwongen worden om hun primaire proces zo efficiënt mogelijk in te richten, worden wij bijvoorbeeld ook uitgedaagd om de veelbesproken administratie- en registratiedruk kritischer tegen het licht te houden. Daar helpen we ze graag bij. We zijn in staat om verbeteringen aan te brengen in het primaire proces.

Positieve bijvangst

Een positieve bijvangst van de coronacrisis zou weleens kunnen zijn dat wij straks de registratiedruk nog verder kunnen verlagen, zodat hulpverleners meer tijd kunnen besteden aan hun cliënten. En dat laatste is per slot van rekening waar het allemaal om draait! Een positieve ontwikkeling die nu al zichtbaar is, is dat jeugdhulpverleners veel meer dan voorheen in gesprek zijn met de jongeren uit een gezin, simpelweg omdat deze doelgroep beeldbellen gewend is. Wie weet, blijft dergelijk online contact met jonge cliënten ook na de coronacrisis gangbaar, in plaats van het vroegere fysieke bezoek. Voor veel oudere gezinsleden daarentegen is de drempel voor online hulpverlening juist hoger. Voor hulpverleners betekent de online hulpverlening hoe dan ook dat ze nieuwe vaardigheden onder de knie moeten krijgen. Want nu de mentale steun aan cliënten is beperkt tot online contact, is het zaak om extra attent te zijn op eventuele signalen van verwaarlozing of huiselijk geweld. Nieuwe vaardigheden die echter wellicht ook na de coronacrisis goed van pas kunnen komen.

Gratis online consult

Zoveel is duidelijk: de huidige online hulpverlening op afstand kent zijn beperkingen, maar biedt ook kansen. Onder meer op het gebied van verdere verlichting van de administratie- en registratiedruk. In een gratis online consult vertellen wij je daar meer over en delen we ook graag de ervaringen van zorgprofessionals. Interesse? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.