Tweede bijeenkomst over landelijke verwijsindexen waardevol voor professionals in sociaal domein

Tweede bijeenkomst over landelijke verwijsindexen waardevol voor professionals in sociaal domein

‘In oktober 2018 organiseerden we voor het eerst een landelijke bijeenkomst rondom de Verwijsindex. Dit jaar, op 9 maart, hebben we dat opnieuw gedaan en dat werd gewaardeerd door de aanwezigen. Deze keer hebben we, op verzoek, alle vier de verwijsindexen die ons land kent betrokken. En dat is niet eerder gedaan voor zover ik weet. ’ Aan het woord is Tessa Disco, informatieanalist bij Thorax. ‘Bij de vorige bijeenkomst hebben we informatie verzameld over wat er nog anders of beter zou kunnen. Eén van de zaken die ook naar voren kwam was dat er behoefte was aan een breder publiek. We hadden tot dan toe alleen regiobeheerders die gelinkt waren aan de Verwijsindex uitgenodigd. Nu hebben we dat breder getrokken, dus ook managers, functioneel beheerders, beleidsambtenaren vanuit de gemeente, maar ook nieuwe leveranciers en anderen die op enige manier betrokken zijn bij de Verwijsindex.

Workshops en discussie

‘Aan het begin van de dag hebben we de resultaten gepresenteerd van onderzoeken die we in de afgelopen jaren hebben uitgevoerd, over het gebruik van de Verwijsindex. Wanneer deze dag voor ons geslaagd zou zijn? Wij willen vooral de partijen samen om tafel brengen. En dat is gelukt, ze kwamen van overal uit het land: van Utrecht, Arnhem en Tilburg tot onder meer uit Amsterdam, Alkmaar, Groningen en Rotterdam. Voor hen is het fijn om kennis en expertise met elkaar te delen. Dat was ook ons doel: ervaringen uitwisselen en leren van elkaar. De verschillen tussen de verschillende Verwijsindexen kwamen ook goed in beeld. Er kwamen mooie discussies op gang en er stonden workshops gepland, waarbij er thema’s en stellingen werden besproken’, aldus Tessa. ‘De deelnemers konden virtueel aangeven of ze het eens of oneens waren met een bepaalde stelling. En daarin merkten we dat er veel verschillende antwoorden naar boven kwamen, met goede argumenten. Over sommige stellingen was men het gezamenlijk oneens, zoals ‘Ik wacht de evaluatie in mei, als gevolg van wijzigingen rondom de Jeugdwet, af tot ik een vervolgstap in de Verwijsindex zet.’ Deze vraag richt zich op de inschatting dat er wijzigingen plaats gaan vinden. Met deze stelling was iedereen het oneens, want alle deelnemers zien het belang van het gebruiken van de Verwijsindex. Over de stelling ‘Wat mij betreft kan de Verwijsindex direct verbreed worden van 0 tot 100 jaar, in plaats van de huidige grens van 23 jaar, was dan weer verdeeldheid: 62% was het eens, 31% oneens. Het was mooi om te horen hoe goed onderbouwd de argumenten voor en tegen waren.’

Neem contact op

‘We kijken terug op een mooie dag die, naar onze mening en die van de aanwezigen, waarde heeft toegevoegd in het werkveld van het sociaal domein. Ook omdat de we deze dag jaarlijks herhalen’, besluit Tessa.

Geïnteresseerden kunnen het verslag van deze dag opvragen, samen met de presentatie. Graag een uitnodiging voor de derde bijeenkomst ontvangen? Stuur even een e-mail naar disco@thorax.nl. We kijken uit naar je bericht