Auteur: Tessa Disco

Tessa staat, met haar kennis en achtergrond in de hulpverlening, graag naast de hulpverlener. Tessa ondersteunt hen door samen te kijken naar het huidige werkproces en adviseert hen om deze zo optimaal mogelijk vorm te geven. Met haar kennis kan ze zich goed inleven in de hulpverlener en daarbij behorende werkzaamheden en afwegingen. Hierdoor maakt zij gemakkelijk de vertaling naar wat technisch nodig zou zijn, om aan te sluiten bij de praktijk. Ze is op dit moment betrokken bij diverse projecten waarin koppelingen gerealiseerd zijn. Hierbij richt Tessa zich op de praktische invulling en kijkt kritisch naar de behorende werkzaamheden en afwegingen binnen de organisatie. Naast deze projecten met koppelingen, geeft Tessa advies aan organisaties die deze koppeling (nog) niet gebruiken. Samen met hen wordt één zo passend mogelijk werkproces gecreëerd waarbij de verwijsindex zo optimaal mogelijk wordt geïmplementeerd.