5 tips: zó kun je in jouw regio de Verwijsindex een zetje geven

5 tips: zó kun je in jouw regio de Verwijsindex een zetje geven

Ben jij je ervan bewust hoe de Verwijsindex binnen jouw regio wordt gebruikt? De uitvoering ervan verschilt immers per gebied. In regio’s waar de index bij veel organisaties onderdeel is van het werkproces wordt vroegtijdiger samengewerkt. De Verwijsindex wordt dan bijvoorbeeld als praktisch hulpmiddel voor afstemming gebruikt. Kortom, de brandende vraag is: hoe kunnen gemeenten het integratieproces zo positief mogelijk beïnvloeden en professionals zo gemotiveerd mogelijk laten signaleren in de Verwijsindex? Hoe zou je in jouw gemeente of regio de Verwijsindex vooruit kunnen helpen?

5 tips voor jouw gemeente en regio

  1. Informeer de professionals goed over de functies van de Verwijsindex. Die informatie is nodig om een beter beeld te krijgen van het systeem, de functionaliteiten en de werkzame gevolgen die kunnen ontstaan. Hierdoor begrijpen hulpverleners de Verwijsindex beter en zal het signaleren hen sneller en makkelijker afgaan. Deel deze informatie onder meer tijdens trainingen en workshops.
  2. Discussieer ook regelmatig met elkaar en bespreek praktijksituaties tijdens regiobijeenkomsten. Dat maakt professionals zelfverzekerder, waardoor men eerder beslissingen durft te nemen. Denk ook aan de mogelijkheid om kennis over de Verwijsindex en bijbehorende dilemma’s uitgebreider aan bod te laten komen binnen de opleiding tot hulpverlener. Op deze manier zijn professionals (nog) beter voorbereid op het werkveld.
  3. Betrek professionals actief bij het proces waarin de Verwijsindex wordt gefaciliteerd, bijvoorbeeld door een aandachtsfunctionaris te benoemen. Deze functionaris zet de Verwijsindex continu op de agenda en houd het gesprek levend.
  4. Een goede helpdesk en/of beheerder kan een grote rol spelen in het faciliteren van de Verwijsindex. Wanneer professionals problemen ondervinden met het signaleren, dan helpt het als ze deze bij een betrokken verantwoordelijke kunnen neerleggen. Zo’n verantwoordelijke ondersteunt de hulpverlener actief in het proces en zorgt ervoor dat de professionals zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van de Verwijsindex. Dat kan gaan over zoiets praktisch als het aanvragen van een account tot het geven van meer inhoudelijke adviezen.
  5. In veel situaties moeten professionals wennen aan het nieuwe proces. De Verwijsindex is landelijk verplicht gesteld en zou in sommige situaties dwangmatig opgelegd kunnen worden. Het belang en de mening van de medewerker tellen dan minder zwaar dan de noodzaak van de Verwijsindex. Uiteindelijk is het de bedoeling (en zeker ook wenselijk) om de professionals zélf de noodzaak in te laten zien. Idealiter maakt de externe motivatie plaats voor intrinsieke motivatie. Benader de hulpverleners daarom vooral positief en probeer hen zo proactief mogelijk de voordelen van het gebruik van de Verwijsindex te laten ervaren.

Breng het op gang…

Wij nodigen je van harte uit om in jouw regio bovenstaand verhaal duidelijk te (blijven) benoemen en te versterken, zodat de noodzaak van werken met de Verwijsindex zichtbaar is, wordt en/of blijft.

Wil jij meer informatie? Op 16 juni staat het webinar “Succes met de verwijsindex” gepland. Wil je alvast verzekerd zijn van deelname of heb je vragen, laat het dan hier even weten!