Cliëntportfolio in Twente

clientportfolio

In 2013 is binnen Jeugd Partners Twente afgesproken om in te zetten op digitale transformaties die moeten bijdragen aan cliëntregie. Daartoe is in 2014 een proeftuin georganiseerd om meer zicht te krijgen op de volgende doeldomeinen:

  • de communicatie tussen professionals onderling binnen genetwerkte hulp/zorg, waaronder efficiënte informatie-uitwisseling;
  • de communicatie tussen professionals en de cliënten (en hun systeem), met als doel de vergroting van cliënt(systeem)regie en cliëntparticipatie;
  • de mediawijsheid van professionals.

Deze doelen en de beoogde cliëntregie staan uiteraard in het teken van de transformatie in het sociaal domein. Een goede gegevensuitwisseling tussen organisaties is vereist om professionals in hun kracht te brengen en zelf innovaties te organiseren.

Centrale en verbindende elementen in de proeftuinen waren:

  • de werkprocessen tussen professionals en de rol van de cliënt, uitgaande van de FACT methodiek en de VERVE methodiek;
  • een gezamenlijk, beveiligd, online platform dat deze processen ondersteunde.

Jeugd Partners Twente is een samenwerkingsverband tussen: Accare, Ambiq, Aveleijn, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Carintreggelandgroep, De Twentse Zorgcentra, Dimence groep, Halt, Humanitas Onder Dak, Humanitas, Jarabee, Karakter Kinder- en jeugdpsychiatrie, Mediant, MEE Twente, DNO voorheen Scoop Welzijn & Stichting Maatschappelijk werk Noord West Twente, RIBW Groep Overijssel, Scala Welzijn, ‘t Cluster, Intermetzo, Stichting maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen, Tactus, Terwille.

Eén reactie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.