De digitale uitdaging voor jongeren anno nu

Digitalisering en veiligheid: het blijft een heikel punt dat in toenemende mate aandacht verdient. Als lid van het lectoraat Digitalisering en Veiligheid ervaar ik volop mogelijkheid om actief met dit thema bezig te zijn. Deze kenniskring, die wordt geïnitieerd door Avans Hogeschool, heeft als doel de impact van digitalisering op de informatievoorziening in het veiligheidsdomein in kaart te brengen voor de verschillende groepen in onze samenleving, zoals bijvoorbeeld jongeren maar ook ouderen. En dat in de breedste zin van het woord.

De digitale wereld van jongeren

Zelf ben ik betrokken bij de doelgroep jongeren. Van hen wordt immers veel gevraagd op dit gebied. De komst van sociale media brengt veel bedreigingen, te maken keuzes en bijbehorende gevolgen met zich mee. Want wat zet je nu wél en wat vooral niet op het internet? En is het wel verstandig voor een 15-jarig meisje om via haar mobiel een foto naar haar vriendje te sturen? Beseft zij zich wel waar dit beeld overal terecht kan komen? En wat vinden toekomstige werkgevers van jouw uitbundige uitgaansfoto’s op Facebook? Binnen mijn rol in de kenniskring probeer ik een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van zelfredzaamheid en eigenaarschap van jongeren rondom digitalisering. Dat gaat overigens verder dan sociale media. Zoals betrokkenheid bij registraties(systemen), bijvoorbeeld in co-creatieve IT-projecten met jongeren in de jeugdzorg waar de jongeren centraal staan. Kortom, het betreft niet alleen bedreigingen maar ook kansen: hoe kan dit positief bijdragen aan de veiligheid?

Informatie uit het veld

Omdat wij vanuit Thorax in het veld rondlopen horen en zien we allerlei zaken die we direct mee kunnen nemen richting het onderwijs, in dit geval de sociale studies van Avans. De betrokken docenten nemen veel van deze praktijkvoorbeelden direct mee in hun lesstof die weer is gericht op studenten die straks doorstromen richting het sociale domein. Erg waardevol, want wij constateren dat nogal wat hulpverleners moeite hebben met de snelle digitalisering. De jongere (lees: de cliënt) heeft vaak meer kennis dan de hulpverlener…

Succesvolle samenwerking

Ik durf deze samenwerking succesvol te noemen als de bewustwording en opgedane kennis van de docenten over digitalisering en veiligheid structureel doorsijpelt naar de studenten van Avans Hogeschool, zodat zij uiteindelijk (nog) betere hulpverleners worden. Zo wordt er nog altijd veel langs elkaar heen gewerkt, omdat een cliënt bijvoorbeeld ook nog in drie andere systemen geregistreerd staat terwijl de betrokken hulpverlener dit niet weet… Of de maatschappelijk werker stuurt vertrouwelijke informatie door via een e-mail die in verkeerde handen terecht komt… Het zijn allemaal zaken waaraan ik graag een zinvolle bijdrage wil leveren. En het lectoraat Digitalisering en Veiligheid lijkt daarvoor precies de goede plek te zijn.

Hartelijke groet,

Bertil Brandse