Digitale vaardigheden hulpverleners verbeteren? Ontmoet de digicoach

Digitale vaardigheden hulpverleners verbeteren? Ontmoet de digicoach

De coronacrisis brengt met zich mee dat ook veel hulpverleners vanuit huis werken. En dat is niet voor iedereen even gemakkelijk omdat de digitale vaardigheden per gebruiker verschillen. Denk dan aan zaken van muis tot registratiesysteem en van beeldbeltip tot online hulpverleningstool. Hoe kun je er als organisatie nu voor zorgen dat dat de digitale vaardigheden binnen het team vergroot worden? Zodat ook die minder vaardige gebruiker met plezier digitaal aan de slag gaat? Een goede manier is het inzetten van een digicoach.

Digicoach zinvol

Een digicoach is een collega die op een heel laagdrempelige manier andere collega’s kan helpen. Denk dan aan pragmatische zaken als welke instellingen gebruik ik voor mijn microfoon en camera. Maar zeker ook aan andere skills zoals het plannen van ruimte tussen videomeetings in (zodat er hersteltijd is), of hoe houd je het contact met de cliënt nu alles op afstand gebeurt. Los van het coronavirus zijn er ook zaken waar hulpverleners op vast lopen. Als er bijvoorbeeld aangekondigd wordt intern dat er een nieuw registratiesysteem geïmplementeerd wordt, dan is dat voor sommige collega’s echt een buikpijndossier.

Nieuw registratiesysteem? Stijgend ziekteverzuim

Digicoaches van Utrechtzorg geven in interviews die in 2020 gehouden zijn, bijvoorbeeld aan dat de meeste leervragen gesteld worden over applicaties zoals het ECD. Dit probleem van digitaal niet vaardig zijn blijkt in alle zorgsectoren, op alle leeftijden en op alle functieniveaus te spelen. Uit ervaring van de coalitie Digivaardig in de zorg blijkt het volgende: 20% van de medewerkers in de ouderenzorg kan als digitale starter aangemerkt worden. Dat geldt ook voor 10% in de gehandicaptenzorg. Denken dat hoogopgeleiden of jongeren per definitie digitaal vaardig zijn is een onjuiste aanname, al is wel een correlatie aanwezig. Uit cijfers blijkt dat er een relatie is tussen het ziekteverzuim en de implementatie van een nieuw registratiesysteem. Het ziekteverzuim stijgt namelijk in deze periode.

“Het concept digicoaches werkt prima als mensen er vrijstelling voor krijgen. We hebben het bij Pactum ook ingezet. Daarnaast kan ik zeggen dat zo’n 10% tot 20% van de collega’s digitalisering lastig vindt. Sommigen omdat ze het ingewikkeld vinden. Anderen omdat ze al zoveel moeten, zoals tijdregistratie en registratie toewijzing. Maar ook veranderingen in de bedrijfsvoering kosten energie.”

Rudy Ahrens – Manager Informatie & Zorgadministratie & Voordeurteam

Leer de analfabeet lezen

Je zou het ‘niet digitaal vaardig zijn’ kunnen vergelijken met een analfabeet die een boek krijgt. Geen leuk cadeau natuurlijk. Maar als die persoon leert lezen en daar stapje voor stapje beter in wordt, krijgt hij er uiteindelijk wel meer plezier in. Precies zo werkt het met digitaal bedreven zijn: je kunt vluchten, vechten of bevriezen als je het allemaal alleen moet doen. Maar als je een vriendelijke collega hebt die je helpt is geen van die drie keuzes nodig. De kernboodschap van dit blog is daarmee dat we managers en bestuurders aanraden oog te hebben voor de afwezigheid van digitale vaardigheden bij de collega’s die dit betreft. Het aanstellen van de juiste collega’s die binnen de organisatie als digicoach fungeren maakt dan een wereld van verschil.

PS Thorax en Buro Strakz zijn in gesprek om samen op te gaan trekken op het gebied van Digicoaching. Het gaat om de combinatie van jeugdzorg en hoe er binnen de sector wordt omgegaan met informatievoorziening enerzijds, ervaringen van zorgprofessionals anderzijds en de rol van de digicoach. Meer informatie volgt op een later tijdstip.

Bron: coalitie digitale vaardigheden in de zorg.