Prinsjesdag 2020: een voorzichtig positief geluid richting het sociaal domein

Prinsjesdag 2020: een voorzichtig positief geluid richting het sociaal domein

Met 300 miljoen euro extra voor gemeenten in 2022 om aan jeugdzorg te besteden, laat het kabinet op Prinsjesdag zien dat ze investeren in het sociaal domein. Het is een positief geluid in deze uitdagende tijd waarin corona de wereld blijvend lijkt te veranderen. Waar we in februari van dit jaar nog te maken hadden met het laagste werkloosheidspercentage ooit, is dit nu juist historisch hoog als gevolg van de pandemie. Maar we wáren op de goede weg met elkaar. En wat ons betreft zijn we dat nog steeds, want ook in het sociaal domein gaat het werk ‘gewoon’ door. Het signaal dat de overheid afgeeft is er één van niet bezuinigen, maar investeren. En dat is goed nieuws. Het onderschrijft, naast de budgetduidelijkheid voor het jaar 2022, opnieuw de eerder toegezegde compensatie voor extra groei in de jeugdzorg voor de periode van 2019 tot en met 2021.

Belangrijk wetsvoorstel

Naast de financiële toezegging voor jeugdzorg werkt het kabinet ook aan andere zaken zoals de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zo wordt er op jaarbasis een bedrag van 38,6 miljoen euro voor Veilig Thuis en 14 miljoen euro voor het creëren van extra opvangplekken in de vrouwenopvang vrijgemaakt. Ook gaat er 1,5 miljoen euro naar de Centra Seksueel Geweld. Bovendien wordt er een programma Kansrijke Start uitgerold wat als doel heeft om kinderen in de cruciale eerste 1000 dagen van hun leven een stevige basis meer te geven. Er is 4,7 miljoen euro voor beschikbaar en op dit moment zijn er 275 gemeenten actief betrokken bij het bouwen en versterken van het programma.

Hoofd omhoog, borst vooruit

‘Het is nu én de komende jaren belangrijker dan ooit om samen met ketenpartners stappen te zetten die leiden tot innovatie. Ik ben ervan overtuigd dat we de aanpak van huiselijk geweld kunnen verbeteren door het gebruik van technologie.’ Dat zegt Jeroen Traas, directeur-bestuurder Kadera Aanpak Huiselijk Geweld. Kadera biedt hulpverlening en opvang aan slachtoffers van huiselijk geweld in de regio’s IJsselland en Twente. Daarnaast richt Kadera zich op voorlichting en preventie door het geven van trainingen aan professionals. Onder Kadera valt ook het Centrum Seksueel Geweld Zwolle, waar acute slachtoffers van seksueel geweld terecht kunnen voor juridische, psychische en medische hulpverlening.

Geen vaccin voor huiselijk geweld

Er is (en komt) inderdaad geen vaccin tegen huiselijk geweld. Daar zijn handen aan het bed, of beter gezegd aan de gesprekstafel voor nodig. Dat geldt niet alleen voor bovenstaande problematiek, maar voor de vele facetten waaruit hulp bestaat. Al met al blijft de tijd waarin we leven, ook voor de betrokken hulpverleners, nog altijd uitdagend. Dat wordt, ook tijdens deze meest recente Prinsjesdag, opnieuw duidelijk. Maar het steunt wel om te ervaren dat we er in het sociaal domein niet alleen voor staan. De urgentie wordt gezien en er worden concreet toezeggingen gedaan. En dat is een belangrijk signaal voor al die hulpverleners die dag in dag uit het verschil maken in ons land.

Bronnen:

Website Binnenlands Bestuur

Website Kadera Aanpak Huiselijk Geweld

Website NZG Nationale Zorggids