Zó geef je je cliënten écht de zorg die ze nodig hebben

Zó geef je je cliënten écht de zorg die ze nodig hebben

Meer tijd voor de hulpverlener. Dat klinkt je ongetwijfeld als muziek in de oren. En het kán ook gewoon, mede dankzij de technologie die al tijden zover is.

Zo hebben we vanuit Thorax onlangs een aantal koppelingen ontwikkeld waarmee één van onze klanten (Combiwel) haar HRM-systeem kan koppelen aan het ECD. Voor de medewerkers betekent dit dat er per direct een eind is gekomen aan het dubbel invoeren van gegevens. Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dit doet zij in opdracht van de gemeente en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, ondernemers en vooral ook met de direct betrokkenen: de Amsterdammers. Deze organisatie staat voor een inclusieve samenleving waar mensen kunnen meedoen, een stad waar uitval zoveel mogelijk wordt voorkomen en mensen hun betrokkenheid en solidariteit in de praktijk kunnen brengen. De tijd die de koppelingen opleveren kunnen de hulpverleners binnen deze organisatie weer besteden aan hun cliënt. Daarnaast worden saaie werkzaamheden, zoals het overtikken van gegevens, vervangen door uitdagendere taken die de flow er gedurende de werkdag lekker in houden. Bovendien is de foutgevoeligheid, dankzij de automatische koppeling, een stuk minder.

NEOS

Eerder bouwden we een soortgelijke koppeling voor NEOS, een regionale organisatie voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, begeleid en beschermd wonen en voor herstelgerichte ondersteuning. Neos werkt samen met diverse partners zoals wijkteams, instanties en onderwijsinstellingen. Je kunt je voorstellen hoe prettig het is dat zij fouten voorkomen en tijd besparen.

Tintengroep

Datzelfde geldt ook voor Tintengroep, een grote zorgorganisatie in het noorden van het land. Men zet zich in om de eigen kracht en talenten van de inwoners van Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen en Overijssel te versterken. Dit doen de hulpverleners vanuit de overtuiging dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven, maar ook invloed kunnen uitoefenen op het leven van hun naasten.

SEZO

En dan is er nog het Amsterdamse SEZO, dat staat voor het verlenen van maatschappelijke diensten in Amsterdam Nieuw-West. Daaronder valt in ruime zin het bieden van ondersteuning aan Amsterdammers door middel van het organiseren en inrichten van buurtteams en het financieren van buurtteamactiviteiten, integrale schuldhulpverlening en vroegsignalering, en sociaal raadsliedenwerk.

We belichten deze organisaties bewust zo uitgebreid omdat dit hopelijk herkenning voor onze lezers oplevert. Want koppelen kan áltijd en óveral. Dus ook in jouw organisatie.

Van techniek tot communicatie en alles daartussen

Vanuit Thorax hebben we verschillende specialisten die zich bezighouden met bovenstaande koppelingen. Onze softwareontwikkelaars focussen zich op het schrijven van de code en onze functioneel beheerders, in de personen van bijvoorbeeld Rieky Trommelen en Dianne Hensen, communiceren er vanuit hun kennis en kunde over met onze cliënten. En dat, vanzelfsprekend, in nauwe samenspraak met de betrokken ontwikkelaar(s). Op die manier ontvangen onze klanten het beste uit twee werelden: vanuit de technische én vanuit de communicatieve invalshoek.

Gewoon ontzorgen of ontzorgen 3.0?

Naast de genoemde koppelingen, zijn er ook koppelingen die nóg verder ontzorgen, omdat ook gegevens vanuit het ECD weer teruggeschreven worden naar het HRM. Een soort ontzorging 3.0 zou je kunnen zeggen.

Moraal van het verhaal? Door het leggen van een slimme koppeling ontstaat er meer werkplezier en is er meer tijd om te besteden aan cliënten. En juist dat is, met alle gebeurtenissen in de wereld, vandaag de dag belangrijker dan ooit.

Meer weten? Neem contact met ons op.