Fysiek of digitaal

Communicatie in de jeugdzorg: fysiek of digitaal?

September 2013. Mijn stage bij Thorax gaat van start. Als universitair onderzoeker ga ik op zoek naar de mogelijke toepassingen van digitale communicatie in de jeugdzorg.

Uit de literatuur blijkt dat fysieke communicatie als voordeel heeft dat non-verbale communicatie zichtbaar is. Via de digitale weg is dit (meestal) niet het geval. Omdat het van belang is dat hulpverleners jongeren moeten begrijpen, moeten zij zoveel mogelijk informatie op kunnen nemen. Om deze reden niet non-verbale communicatie op de juiste manier ingezet worden.

Om onderscheid te kunnen maken tussen persoonlijke en reguliere informatie heb ik twee hulpverleners geïnterviewd. Hierbij heb ik gevraagd naar de hoeveelheid communicatie tussen hen en jongeren, ouders en

Stelling: Ik werk graag met digitale communicatie
Stelling: Ik werk graag met digitale communicatie

Om het draagvlak van een digitaal systeem voor communicatie te meten heb ik een enquête opgesteld. Deze enquête is verspreid onder 89 personen uit de jeugdzorg en door 59 personen volledig ingevuld. Uit de enquête blijkt dat 81% positief is over het werken met digitale communicatiemiddelen.collega’s. Hieruit blijkt dat communicatie met jongeren het meeste face-to-face plaatsvindt. Communicatie met collega’s en ouders kan beter omdat er in de huidige situatie zowel via de telefoon als via e-mail dubbel gecommuniceerd wordt. Uit beide interviews was te concluderen dat persoonlijke informatie het liefste face-to-face besproken wordt. Reguliere informatie zoals het maken of op de hoogte brengen van afspraken kan best via de digitale weg.

Steling: Ik vind het goed dat jongeren persoonlijke informatie op het internet kunnen delen
Steling: Ik vind het goed dat jongeren persoonlijke informatie op het internet kunnen delen

Ook wordt aangegeven dat men het goed vindt dat jongeren het internet gebruiken als uitlaatklep (54%). Toch moet hier een bepaalde vorm van controle op plaatsvinden. Zeker gezien 42% van de ondervraagden geen vertrouwen heeft in online beveiliging.

Met de uitkomsten van dit onderzoek gaat Thorax aan de slag om middelen te zoeken waarmee communicatie efficiënter en sneller kan verlopen. Hierbij kan gedacht worden aan de toepassing van bijvoorbeeld een beeldconsult.

Eén reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.