Verwijsindex

THORAX is thuis in de Verwijsindex. Al jaren zijn wij gespecialiseerd in automatische koppelingen tussen verschillende registratiesystemen en de Verwijsindex. Dit leidt tot minder werkdruk, kostenbesparing, voorkomt dubbele registratie en leidt bovenal tot betere (coördinatie van) hulpverlening.

 

THORAX koppelt met de Verwijsindex

“Ik kan weer aan ’t werk!”

Wat is de Verwijsindex?

De Verwijsindex Risicojongeren brengt meldingen over eenzelfde jongere bij elkaar, zodat betrokken professionals elkaar sneller weten te vinden en hulpverlening op elkaar kan worden afgestemd. Het onderstaande filmpje geeft geïllustreerd weer hoe dit in zijn werk gaat.

In welke gemeente vindt u welke verwijsindex?

Nederland kent verschillende Verwijsindex-types in verschillende regio’s. We onderscheiden drie verschillende systemen*; MULTIsignaal, Zorg voor Jeugd en VIS2. Deze systemen zijn per regio vaak bekend onder een andere naam, wat nogal eens verwarring veroorzaakt bij gebruikers. Feit is dat de verschillende betrokken organisaties in Nederland allen signaleren bij een van de drie eerder genoemde systemen.

Om meer inzicht te geven in welke gebieden deze systemen bestrijken hebben wij een interactieve kaart ontwikkeld waarop u de verschillende systemen kunt selecteren om zo te zien welke waar actief is.

Benieuwd? Selecteer op de kaart hieronder in de keuzelijst een Verwijsindex en ga met de muis over de gemeente van uw keuze om erachter te komen.

* Uitzondering is Amsterdam. Zij maken gebruik van Matchpoint; een aangepaste versie van Zorg voor Jeugd