Sociaal domein en zorgdomein: van aparte eilanden naar bruggen bouwen

Sociaal domein en zorgdomein: van aparte eilanden naar bruggen bouwen

Participe Amstelland, de organisatie voor welzijn en maatschappelijk werk in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn, sluit in combinatie met wat we in ons vorige blog beschreven over de ontvangende koppeling, juist een versturende koppeling aan.

Automatische updates over en weer

Dat zit zo: wanneer de huisarts zijn patiënt heeft verwezen dan kan de betrokken welzijnsorganisatie met de casus aan de slag. Hoe logisch is het dan dat deze welzijnsorganisatie, in dit voorbeeld Participe Amstelland, een terugkoppeling wil geven. Bijvoorbeeld over de behandelmethode, het resultaat of om tussentijds een update te geven aan de huisarts die doorverwezen heeft. Dat kan wanneer de hulpverlener in het ECD, in dit geval myneva, een update tikt en er voor kiest om deze te delen met de huisarts. Dat dit automatisch gebeurt is niet alleen handig, maar feitelijk ook onmisbaar. De druk op de gezondheidszorg is enorm, dus even bellen of mailen tussendoor om de huisarts te informeren, gebeurt in de praktijk niet vanwege tijdgebrek.

Geen eilandjes meer

In een eerdere fase zagen we dat ZorgDomein gekoppeld werd aan het ECD van de hulpverlener, waardoor een verwijzing vanuit de huisarts rechtstreeks in het ECD terechtkomt. Nu breiden we dat uit met een versturende optie waarbij vanuit het ECD een update kan worden teruggestuurd naar de huisarts. Op deze manier blijven ze beiden op de hoogte van de acties rondom de patiënt. Niemand zit meer op een eiland: er is verbinding waardoor de patiënt, waar het nog áltijd om draait, de best mogelijke zorg krijgt. Zeer belangrijk om te melden: zowel de hulpverlener als de huisarts hebben geen toegang tot elkaars systeem. De koppeling deelt alleen informatie die betrekking heeft op de verwijzing.

Eilanden verbonden door een stevige brug

Door op deze nieuwe manier samen te werken worden cliënten eerder en mogelijk beter geholpen. En dat is belangrijker dan ooit in deze tijd waarin huisartsen een toenemend aantal mensen met mentale klachten op het spreekuur ontvangen. Beide specialisten (huisarts en sociaal hulpverlener) blijven, net als voorheen verantwoordelijk voor hun eigen kennis en kunde, maar ze zijn geen aparte eilanden meer. Door het bouwen van een stevige, eenvoudig begaanbare brug, in de vorm van de koppeling die zowel ontvangend als versturend berichtenverkeer garandeert, gaat er geen kostbare tijd meer verloren bij het helpen van een cliënt.