Verwijzing door huisarts via ZorgDomein voortaan automatisch gekoppeld aan ECD van hulpverlener

Verwijzing door huisarts via ZorgDomein voortaan automatisch gekoppeld aan ECD van hulpverlener

In een eerder blog hebben we geschreven over de nieuwe verbinding tussen zorg en welzijn. Daarin vertelden we over de werkwijze Welzijn op recept: een eenvoudig concept met krachtige gevolgen. Een mooie ontwikkeling waar we vanuit Thorax concreet mee aan de slag zijn gegaan.

Steeds meer welzijnsvragen in spreekkamer huisarts

Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een cliënt zich bij de huisarts meldt met stressgerelateerde klachten zoals slecht slapen, minder functioneren op het werk of vaker ziek zijn. Wanneer de huisarts doorvraagt blijkt de oorzaak dieperliggend: er spelen serieuze financiële problemen, waardoor de betrokken persoon steeds wanhopiger wordt. Met alle gevolgen van dien.

Doorverwijzing voor hulp vanuit de juiste plek

Dan ontstaat de volgende situatie: de huisarts wil dit graag doorverwijzen zodat er vanuit de juiste plek hulp komt voor zijn patiënt. Via de koppeling die gelegd is vanuit Thorax, is het voor de huisarts mogelijk om de patiënt direct naar de juiste instantie door te verwijzen. Denk bijvoorbeeld aan Tinten Welzijnsgroep, bestaand uit 550 medewerkers, verdeeld over 11 welzijnsorganisaties.

De praktijk: eenvoudig de juiste partij selecteren in software

Hoe dat werkt? De huisarts kiest de organisatie die het beste past bij de klachten van de patiënt. Daar gebruikt hij of zij ZorgDomein voor. Dankzij de koppeling van Thorax komt het bericht van de huisarts over zijn patiënt nu direct in het ECD (myneva) van Tinten Welzijnsgroep. Dat scheelt meteen al administratieve handelingen. En de tijd die dit oplevert kan gebruikt worden om cliënten te helpen. Voorheen werd een doorverwijzing via e-mail of telefonisch gedaan en moest de informatie handmatig overgenomen worden. Door de koppeling neemt de kwaliteit van de gegevens die geregistreerd worden toe. Omdat de informatie niet meer handmatig wordt overgenomen is deze minder foutgevoelig, met de juiste output als gevolg.

“Op deze manier zorgen we voor kortere lijnen met de huisarts. Er kan direct en laagdrempelig passende hulp worden gekozen voor de cliënt. Hiermee dragen we bij aan de afspraken die gemaakt zijn in het Integraal Zorgakkoord.” Tinten Welzijnsgroep

Win-win

Deze koppeling werkt heel prettig voor alle betrokken partijen: de welzijnsorganisatie krijgt op de meest veilige manier ontvangstberichten over te benaderen patiënten/cliënten binnen. Dat gebeurt via, zoals wij dat noemen, de ontvangende koppeling. Voor een welzijnsorganisatie zoals Tinten, maar zeker ook vele anderen, is het dus van belang om in beeld te zijn bij het digitale systeem ZorgDomein. En daar is zo’n 90% van de Nederlandse huisartspraktijken inmiddels op aangesloten. Want vooral dan komt een dergelijke organisatie bij de doorverwijzende huisarts in het vizier. Uiteraard volgt dit bericht van de huisarts samen met een heldere situatiebeschrijving waaruit blijkt waarom de patiënt mogelijk een goede match met de gekozen welzijnsorganisatie is.

Eind goed, al goed

En de patiënt zelf? Die wordt goed geholpen omdat hij of zij direct op de juiste plek terechtkomt. Bovendien is er geen actie vanuit de patiënt zelf meer vereist. En dat kan heel prettig zijn, zeker in gevallen waarin de klachten niet lichamelijk maar psychisch van aard zijn.

Het praktijkvoorbeeld: opgeruimd huis, opgeruimd hoofd

Wanneer iemand, zoals in ons voorbeeld, met burn-out gerelateerde klachten bij een huisarts komt, dan kan zélf contact met een instantie opnemen net een brug te ver zijn. Zeker als de informatie op papier mee naar huis gaat waar deze soms zomaar in een la kan verdwijnen tussen de andere ongeopende enveloppen met aanmaningen of erger. Precies om dát te voorkomen wordt nu zo goed mogelijk hulp geboden dankzij deze nieuwe werkwijze.

In ons volgende blog praten we door over dit onderwerp en vertellen we meer over de manier waarop de versturende koppeling werkt.