Thorax: Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond over verwijsindex

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond: ‘Hoe meer organisaties de verwijsindex gebruiken, hoe beter de hulpverlening op elkaar afgestemd kan worden’

Joyce Hilgersom, procesregisseur bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond vertelt: ‘Bij een match in de verwijsindex kun je zien welke ketenpartners er bij een jongere of een gezin betrokken zijn. De contactgegevens van de betreffende professionals staan er ook bij, dus dat lijntje is snel gelegd. Wanneer ik dan even bel of een e-mailtje stuur heb ik soms binnen 5 minuten al een berichtje van een intern begeleider terug.’ Collega Mandy Meeuwissen, eveneens procesregisseur bij dezelfde organisatie vult aan: ‘Het is inderdaad gemakkelijk om te zien welke hulpverleners er betrokken zijn, zo geven ook scholen weleens een signaal af. Dat hoeft niet altijd om huiselijk geweld of kindermishandeling te gaan, maar soms worden er ook minder ernstige zorgen gedeeld. Bijvoorbeeld omdat een oudere broer of zus wat problemen heeft of dat ouders hulp inschakelen bij de opvoeding. Voor ons als Veilig Thuis is het prettig om te zien of er bijvoorbeeld al jeugdbescherming of een wijkteam betrokken is.’

Veel gebruik van verwijsindex in Rotterdam

Binnen de gemeente Rotterdam wordt er opvallend veel gebruikgemaakt van de verwijsindex. ‘Misschien heeft dat wel te maken met de aandacht vanuit de gemeente zelf daarvoor’, aldus Mandy. ‘Veilig Thuis gebruikt de koppeling met SISA, de lokale verwijsindex van regio Rijnmond. Ik heb zelf stage gelopen binnen de gemeente en toen al werd me het belang van SISA uitgelegd, dat staat voor Signaleren en Samenwerken en het SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak. Het is bij ons ook in het dossier zelf ingebouwd, en de opmerking ‘even een SISA-signaal afgeven’ is hier heel gewoon wanneer je betrokken bent bij een jongere tot 23 jaar. Dit is een stap die standaard in ons proces wordt overwogen, waardoor je het ook niet snel vergeet.’

Verwijsindex levert meerwaarde

Joyce: ‘Aan anderen die nog weinig tot geen gebruik van de verwijsindex maken, wil ik graag het belang benadrukken. Het heeft immers een enorme meerwaarde als professionals binnen het sociaal domein een signaal afgeven. Wij bellen bijvoorbeeld, als gevolg van een match, ook vaak met de betrokken professional. Dat geeft al snel een beter beeld.’

Dit levert het gebruik van de verwijsindex op

‘Het gebruik van de verwijsindex kan opleveren dat hulpverleners elkaar weten te vinden en dat verschillende instanties niet langs elkaar heen werken. Daarnaast brengt de verwijsindex ook efficiëntie, bijvoorbeeld in het nemen van een passend besluit, en dat is fijn voor zowel de hulpverlener als jongere’, aldus Mandy. ‘Maar, het is hoe dan ook heel belangrijk om zeer zorgvuldig met alle gegevens om te gaan. Dat spreekt voor zich.’ Joyce: ‘Inderdaad, en het is gewoon goed dat je niet langs elkaar heen aan het werken bent.’ Mandy besluit: ‘Hoe meer organisaties er gebruik van maken, hoe beter het werkt. De verwijsindex helpt, daar waar nodig, om beter af te stemmen en sneller te schakelen.’