Sterk Huis actief aan de slag met inrichting Verwijsindex

Het start altijd met het in kaart brengen van hoe een organisatie op dit moment werkt: worden er voldoende signalen afgegeven, en als dat niet het geval is waarom eigenlijk niet?’ Dat zegt Tessa Disco, informatieanalist bij Thorax. Zij helpen Sterk Huis met de implementatie van de Verwijsindex. Binnen dit traject wordt Thorax ingeschakeld om te adviseren en om actief te kijken naar hoe de organisatie nu werkt en dat verdeeld per cluster. Tessa: ‘Er zijn zeven verschillende clusters, die zich richten op pleegzorg, jongerenwerk, minderjarige asielzoekers, geweld in afhankelijkheid en andere thematieken. Het idee is dat we gaan onderzoeken of we per cluster onderscheid gaan maken of dat we allemaal op dezelfde manier gaan werken. Belangrijk punt daarbij is hoe we de Verwijsindex daarbij op een goede manier in kunnen passen.’

Belangrijk thema

‘Het gebruik van de Verwijsindex en de signalen die daarin gedaan zouden moeten worden is een onderwerp dat steeds meer leeft binnen de wereld van (jeugd)zorg. Voor Sterk Huis zijn we in eerste instantie gestart met een sessie waarbij vanuit elk cluster één persoon aangesloten is, daaropvolgend zijn we een dagdeel per week fysiek naar de specifieke locatie gegaan. Tijdens deze bezoeken zijn we beschikbaar voor vragen en proberen we concreet vorm te geven aan hetgeen uit de sessies naar voren is gekomen, waarbij ook de wensen van het management meegenomen worden. Wanneer dit allemaal samen is gekomen gaan we actief beslissingen met elkaar nemen. Op dit moment zijn we nog vooral in kaart aan het brengen hoe zij als organisatie werken en dat wordt vervolgens geanalyseerd. Het idee is dat de Verwijsindex de organisatie, en dus uiteindelijk ook de cliënt, versterkt. Een belangrijke vraag daarbij is bijvoorbeeld: welke criteria gaan we nu gebruiken om wel of geen signaal af te geven? In principe is de basishouding dat je iedereen waarbij je maar enigszins denkt dat het zinvol is, zou willen signaleren, tenzij het de jeugdige zelf in gevaar brengt’, aldus Tessa.

Méér dan IT alleen

‘Het meedenken met organisaties en het delen van onze ervaringen is een van de zaken waar we binnen Thorax veel energie van krijgen. Kijk, het technisch inrichten van zaken is één ding, maar het helpen met werkprocessen en de complete begeleiding daarin op een zo laagdrempelig mogelijke manier inzetten, is iets waar wij veel waarde aan hechten. Er komt immers veel meer bij kijken dan alleen het koppelen van twee applicaties. Wij hopen dat het mensen helpt om zekerder te zijn over het gebruik van de Verwijsindex, willen het ook gemakkelijker maken om dit te gebruiken en helpen dus ook actief bij het beantwoorden van de vraag wanneer je nu wel of niet gaat signaleren’, vervolgt Tessa.