Uw organisatie verandert: is uw ICT-leverancier wel in staat om mee te veranderen?

Organisaties, en dus ook gemeenten hebben geen keuze: ze moeten veranderen. De maatschappij staat bol van transformatie en dat vraagt veel van gemeenten die als complex geheel te boek staan omdat er veel verschillende soorten informatie geregistreerd moeten worden. Samenwerken is daarom het devies. Vooral met ICT-leveranciers. En dan rijst al snel de vraag of de betrokken leverancier met de gemeente mee kan én wil veranderen? En of hij ook bereid is om met anderen samen te werken. Want, dat moge inmiddels duidelijk zijn: een enkel, groot systeem dat alles en iedereen in het sociaal domein omvat, gaat er niet komen. Al lijken sommige leveranciers daar wel op in te zetten…

Survival of the fittest

Het is exact zoals natuurwetenschapper Darwin het al zei: het gaat om de survival of the fittest. En daarmee bedoelde hij niet dat de grootste, of die met het langste uithoudingsvermogen zal overleven, maar juist diegene die zich het beste kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden. In hoeverre past uw leverancier zich aan? Een zichzelf (aan)passende leverancier kan genoegen nemen met een sterke positie in bijvoorbeeld regiesystemen, en zorgen voor koppelingen met enerzijds de backoffice en anderzijds de informatiebronnen en systemen in het veld. Die backoffice en die systemen, maar ook die koppelingen, hoeft de leverancier écht niet allemaal zelf (willen) te maken. Er is immers al zoveel goeds voorhanden. En natuurlijk vragen die aansluitingen wat tijd en aandacht. Maar die belangrijke mogelijkheid maakt de gemeente wel wendbaarder en minder afhankelijk van één leverancier. Ook blijkt op die manier samenwerken vaak ook nog eens goedkoper…

Samenwerkende tandwielen

Uiteindelijk zou je gemeentes en hun ICT-leveranciers kunnen zien als een grote machine, die door het precies goed in elkaar grijpen van de juiste tandwielen, op een soepele manier zorgt voor exact de benodigde synergie. Precies zo werkt het tussen verschillende systemen; met de juiste koppelingen wordt tijd bespaard en reduceert het aantal fouten en onduidelijkheden. Maar dan moet je leverancier natuurlijk wel nét even met je mee willen én kunnen denken natuurlijk…