Tweedaagse scan tilt gemeenten naar hoger niveau binnen het sociaal domein

De eerste helft van 2017 is alweer voorbij. Het is voor veel organisaties de afsluiting van een halfjaarlijkse periode waarin wordt bekeken of alles loopt zoals gepland. Ook bij gemeenten, die veel op hun bord hebben gekregen aangaande de transitie van het sociaal domein, is dat niet anders. Met name op het gebied van informatiehuishouding. Zou het niet mooi zijn om een ‘foto’ in handen te hebben, waarop de huidige de aandachtspunten die verbetering behoeven scherp in beeld zijn?

De familie Hermans…

Reden te meer voor THORAX en Devoteam om de handen ineen te slaan en een Tweedaagse Scan te ontwikkelen die (met relatief weinig inzet van de betrokken gemeente, want u heeft het vast druk genoeg) helder in beeld brengt in welke mate de gemeente de juiste zorg levert aan haar burger, wanneer er zich een zorgaanvraag voordoet. Om de scan realistisch uit te kunnen voeren introduceren we de fictieve familie Hermans. Dat klinkt wellicht paradoxaal, maar we willen daarmee juist de burger centraal zetten, iets waarvoor in veel gemeenten, we zeggen het eerlijk, nog niet genoeg aandacht voor is. Zaken worden duidelijk door hen centraal te zetten in de reis die de burger door de gemeente maakt als er een zorgvraag ontstaat. Er wordt een groepsbijeenkomst georganiseerd, waarin de zoektocht van de familie Hermans naar het vinden van een antwoord op hun hulpvragen wordt doorlopen. Hiervoor worden diverse betrokken professionals (zoals wijkteammedewerkers) en ambtenaren uitgenodigd. Het zijn allen mensen die werkzaam zijn in het primaire proces, met als doel de aandachtspunten te inventariseren. Op dag twee van de scan wordt aandacht gegeven aan governance, stuurmechanismen & uitgangspunten van het beleid. Hiervoor wordt deskresearch uitgevoerd en worden er interviews gepland.

Het eventuele vervolg

De resultaten, waarbij we gekeken hebben naar privacy (bijv. totaaloverzicht, compliance-verplichtingen o.b.v. de Wbp), stuurinformatie (bijv. actueel inzicht in budget-uitputting), zicht en zeggenschap (bijv. burger en ondersteuning zelfregie), communicatie en toegang (bijv. in welke mate kan de burger zijn hulpvraag kwijt?), kennis (bijv. de mate van afstemming van het zorgaanbod op de demografische ontwikkelingen) en integraal beleid worden in een persoonlijk overzicht verzameld. Middels het stoplicht-principe wordt door middel van rode, oranje en groene kleuren op gemakkelijke, korte wijze inzichtelijk gemaakt waar de zaken goed gaan en waar ze nog om aandacht vragen. Zo wordt inzicht gegeven in de mate waarin de gemeente zorg levert die beter, overzichtelijk en dichtbij de burger wordt aangeboden. Het geeft ook inzicht in waar de prioriteit zal moeten liggen. Uiteraard is de betrokken gemeente vervolgens vrij in het wel al dan niet opvolgen van de adviezen. Meer info? Kom koffie drinken en ontdek wat de Tweedaagse Scan voor uw gemeente kan betekenen.