Categorie: Client- en burgerregie

iCW2020 waardevolle partner voor organisaties in sociaal domein

Een open expertisenetwerk van partijen die samenwerken aan digitale oplossingen voor het sociaal domein, met de leefwereld en het sociale netwerk van de burger als uitgangspunt: dát is iCreate Wellbeing 2020. Verbinden is ons uitgangspunt. En vanuit die visie fungeren we als multi-disciplinair klankbord en ondersteunen we bij ICT-oplossingen in het sociaal domein. We zijn …

Meer lezen

Thorax-Aandacht-als-aanjager-van-alles

Aandacht als aanjager van alles

Bij IKEA zeggen ze dat aandacht alles mooier maakt. En daar sluiten wij ons van harte bij aan. Het is algemeen bekend dat mensen vaak niet staan te springen om een bestaande situatie te veranderen. Dat geldt logischerwijs ook voor het in gebruik nemen van bijvoorbeeld nieuwe systemen en werkwijzen. Men staat in de regel …

Meer lezen

Politiek correct: over kleine superhelden met grote daden

Natuurlijk. We moeten én willen onze kinderen begeleiden, steunen en ze behoeden voor al te grote misstappen. Liefst nog voor ze volwassen zijn en vol zelfvertrouwen de grote (soms boze) buitenwereld betreden. Ik ben, als vader van drie opgroeiende kids, zo langzamerhand ervaringsexpert in loslaten en vertrouwen tegelijkertijd. Achterbankgesprekken Het is de maand van de …

Meer lezen