2021, hopelijk terug naar normaal en dan?

2021, hopelijk terug naar normaal en dan?

Juist door corona zijn er bepaalde thema’s naar boven gekomen die eigenlijk al langer aandacht nodig hadden. Meer en beter digitaal samenwerken is daar een mooi voorbeeld van. Je hoort steeds zeggen dat we terug willen naar normaal. Maar wat is dan normaal? En misschien is het nieuwe normaal wel een betere normaal dan het oude normaal. Het was een lastig jaar, daar kunnen we niet omheen. En iedereen heeft in meer of mindere mate te maken gehad met de gevolgen van corona. Maar tegelijkertijd zijn er ook mooie ontwikkelingen geweest, zoals je leest in onderstaande blogs. Je zou ze als bouwstenen kunnen zien die je helpen om stappen vooruit te zetten in 2021. Hopelijk brengt dit nieuwe jaar ons veel positieve berichten.

2021, een jaar van een ander normaal

Graag blikken we terug op vorig jaar door een top vier van veel gelezen blogs met je te delen. Ze gaan, hoe kan het ook anders, over de coronacrisis en over het nut van een slim ingericht applicatielandschap. Maar ook over het verbeteren van digitale vaardigheden van hulpverleners en het belang van de verwijsindex die waardevol blijkt in tijden van fysieke afstand. We kunnen er niet omheen: corona loopt als een rode draad door vorig jaar, dus ook door onze blogberichten. Laten we kort stilstaan en daarna snel met een positieve blik vooruitkijken.

We wensen je, namens het hele team van Thorax, een mooi, gelukkig en bovenal gezond 2021 toe!

De top 4

1. Coronacrisis draagt positief bij aan overwinnen van digitale koudwatervrees

Voor de coronacrisis werd er binnen het sociaal domein in de praktijk vooral geregistreerd vanuit noodzaak. Omdat het moest. Maar zelden vanuit een strategische visie die uitstraalde dat het de organisatie echt verder zou helpen. Toen kwam corona. En noodgedwongen werd het idee van IT als faciliteit (zoals je een telefoon of een laptop gebruikt) omgeturnd naar een ander inzicht. Door het wegvallen van… Lees verder

2. Over het belang van een slim ingericht applicatielandschap

Organisaties in het sociaal domein beschikken vaak over een wildgroei in het applicatielandschap. In de loop der jaren zijn er steeds meer softwarepakketten en -oplossinkjes bijgekomen. Het is niet altijd overzichtelijk en medewerkers zijn te veel tijd kwijt met registreren. Dat komt vaak ook omdat er onbedoeld nogal wat zaken dubbel geadministreerd worden. Registratiesystemen sluiten niet altijd aan op… Lees verder

3. Digitale vaardigheden hulpverleners verbeteren? Ontmoet de digicoach

De coronacrisis brengt met zich mee dat ook veel hulpverleners vanuit huis werken. En dat is niet voor iedereen even gemakkelijk omdat de digitale vaardigheden per gebruiker verschillen. Denk dan aan zaken van muis tot registratiesysteem en van beeldbeltip tot online hulpverleningstool. Hoe kun je er als organisatie nu voor zorgen dat… Lees verder

4. Verwijsindex blijkt waardevol in tijden van fysieke afstand

Nu we elkaar minder zien, en we dus ook als hulpverleners en andere betrokkenen fysiek minder bij onze cliënten over de vloer komen, is samenwerking belangrijker dan ooit. Het is immers lastiger overleggen, zowel met collega’s als met de cliënt, ook omdat je niet achter de voordeur kunt kijken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we enthousiaste geluiden over… Lees verder