Ict gaat niet altijd over bits en bytes, en al helemáál niet in de jeugdhulpverlening

Ict gaat niet altijd over bits en bytes, en al helemáál niet in de jeugdhulpverlening

Bij ict denken mensen al snel aan bits & bytes. En aan cloudoplossingen, systemen en ingewikkelde software misschien. Eigenlijk is dat best bijzonder, want vóórdat er ook maar een bit of byte een bedrijf binnenkomt, gaat er eerst nog een uitgebreid adviestraject van start. Zo’n traject vindt bij voorkeur op beleidsniveau plaats, maar uiteraard kijken we ook tot in detail naar hoe de hulpverlener werkt en naar welke uitdagingen hij dagelijks ervaart in het huidige proces. Zie het als een soort check-up van het beleid: is het nog sluitend met de praktijk en zijn mensen zich er voldoende bewust van?

Voorbeelden van beleidsvragen

Voordat je überhaupt een verandering in de ict van je bedrijf aanbrengt, is het van belang om het primaire proces in ogenschouw te nemen. Dat zijn vaak leuke trajecten omdat dit plaatsvindt in de vorm van co-creatie, dus samen met de opdrachtgever aan de figuurlijke tekentafel. We gaan zeer inhoudelijk met elkaar in gesprek waarbij onder meer de volgende vragen aandacht krijgen:

  • In hoeverre is het voor de medewerkers duidelijk hoe het primaire proces precies werkt?
  • Hoe wordt er omgegaan met vroegsignaleringen?
  • Hoe wordt de samenwerking met de mensen in het veld op dit moment ervaren?
  • Wie is er in welk geval eigenlijk de procescoördinator?
  • Wanneer geef je een signaal af aan je samenwerkingspartners en hanteert iedereen binnen de organisatie hiervoor dezelfde maatstaven?

Intens en zinvol traject

Het zijn zomaar wat voorbeeldvragen, want in praktijk zijn dit intense trajecten die een aantal weken duren en waarbij er tot in detail op de materie wordt ingegaan. En nog altijd komt er in deze fase geen operationele inzet van ict bij kijken. Nadat we alle belangrijke zaken op strategisch en operationeel niveau duidelijk hebben maken we een informatieanalyse en stellen we een helder rapport met uitkomsten van die analyse op. En dan, pas dán kunnen we systeemtechnisch aan de slag. Het gehele traject neemt door de bank genomen meestal zo’n week of zes in beslag. Soms kiest men voor een koppeling met de Verwijsindex, soms komen er hele andere zaken uit voort, afhankelijk van waar de behoeftes liggen. Wat in álle gevallen gebeurt is dat er een brug wordt gebouwd tussen zorgverlener en de cliënt. Toevallig bestaat die brug uit ict, maar dat is slechts een onderdeel van dit hele traject waarin de hulplverlener, het management en uiteindelijk zeker ook de cliënt met al zijn hulpvragen en behoeftes met stip op één staat.

Advies nodig?

Besef je, door het lezen van dit blog, dat je eigenlijk ook wel eens vrijblijvend met een ervaren professional om tafel wilt. Bijvoorbeeld om je primaire processen helderder te krijgen? Of om opnieuw te ontdekken welke dagelijkse knelpunten er ongemerkt ingeslopen zijn in de afgelopen jaren? Neem dan vooral even contact met ons op. We kijken uit naar je berichtje.